מרכז ההדרכה - משו"ב

למה מופיעה לי אזהרה שלא ניתן לאבטח את החיבור / החיבור נכשל?