מרכז ההדרכה - משו"ב

איך אני עובר לילד בביה"ס אחר ?