מרכז ההדרכה - משו"ב

אני הורה לשני ילדים או יותר, כיצד ניתן להחליף בין פרטיהם באפליקציה ?