מרכז ההדרכה - משו"ב

נתקלתי בכיתוב "אני לא רובוט" - מה הכוונה ?