מרכז ההדרכה - משו"ב

לא מצליח לייצא קובץ אקסל / מתקבל קובץ ריק