מרכז ההדרכה - משו"ב

מה משמעות "מכשיר אישי" במסך ההתחברות ?