מרכז ההדרכה - משו"ב

אילו מכשירים נתמכים ע"י האפליקציה / מה דרישות המינימום ?