מאגר הידע

התנהגות - פילוג שבועי

הצגת ספירת אירוע המשמעת הנבחר על גבי המערכת הכיתתית בהתאמה לטוח התאריכים שנבחר. ככל שהצבע כהה יותר רק מספר האירועים שנרשמו באותה שעה רב יותר. התצוגה הזו מאפשרת לזהות בקלות תופעות כיתתיות - למשל משבצת זמן בה יש ריבוי אירועי התנהגות מסויימים. לעתים נראה שיש המון הפרעות בכיתה, אבל במבט כאן עולה כי רוב ההפרעות מרוכזת בשעה אחת בשבוע - כנראה יהיה כדאי להתרכז בבדיקה מה קורה באותה שעה. המספר הקטן בתוך כל משבצת מציג את מספר הפעמים שאירוע זה נרשם באותה משבצת בטווח התאריכים. לדוגמה בימי ראשון בשעה 1 במקצוע חינוך משלים > יש 9 אירועי חיסור מתחילת השנה.

___________________.PNG

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.