מאגר הידע

התנהגות - מונה כללי

טבלה זו מציגה את סיכום אירועי ההתנהגות השונים לכל תלמיד. בטור "מונה שיעורים" מוצג סך השיעורים שמדווחים עבור כל תלמיד על ידי מוריו. מספר זה יכול להיות שונה בין התלמידים למרות שהם לומדים באותה כיתת במצב בו מורה בהקבצה מסויימת דיווח על שיעור ומורה מקביל לא דיווח. כלומר, אירועי ההתנהגות הם נתול שיערים שדווחו.

ניתן לעבור בלשוניות השונות בתוך המסך כדי ראות את הנתונים בתצוגות שונות:

אירועי שיעור > ברירת המחדל, מספר האירועים

אירועי שיעור - אחוזים > מציג את האחוז של אותו אירוע (למשל 20% היעדרויות משמעותו 20 היעדרויות מתוך 100 שיעורים שהמורה דיווח באותה קבוצה).

מחוץ לשיעור > מציג את מספר האירועים מחוץ לשיעור שדווחו לכל תלמיד

סיכום > מציג את סך אירועי שיעור ואירועים מחוץ לשיעור

ניתן לבצע "תרגום" של הצגה בשעות להצגה בימים. נניח נבחר אירוע (היעדרות) ונגדיר מספר אירועים יומי מינמלי לספירה 3 (כלומר מי שנעדר באותו יום 3 שעות או יותר ייחשב הדבר כיום אחד של היעדרות) > נלחץ על "חשב" ונקבל אתה תרגום של השעות לימים.

_________________.PNG 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.