מרכז ההדרכה - משו"ב

ציונים - ציונים שוטפים - ממוצע