מאגר הידע

ציונים - בגרות

במסך זה מרוכזים נתוני הבגרות בחתכים שונים, יש לבחור בחלונית הקטנה של "מה להציג":

ציונים סופיים: מוצגים הציונים המשוקללים של ציון הגשה+ציון בחינה, כפי שהועברו למשוב ממשרד החינוך.

ציוני הגשה לבגרות: מוצגים ציוני ההגשה. שימו לב בבקשה, שלפני מועד הבחינה מוצגים פה הציונים שהמורים הזינו ביומן מורה מקצועי, וזה מאפשר לכם לעבור על כל הציונים במרוכז ולאתר מקרי שוליים.

ציוני בחינה: ציוני הבחינה עצמה כפי שהועברו למשוב ממשרד החינוך

ציוני שאלונים ראשיים: ציונים לפי שאלונים ראשיים, משמש בעיקר לבדיקת זכאות וכד'

הכל: הצגה של ציון בחינה+ציון הגשה+ציון סופי במסך אחד, נוח להעברה לאקסל וביצוע סטטיסטיקות

התאמות בגרות: במסך זה מוצגות כל ההתאמות שהוזנו לתלמידים במנבסנט והועברו מהמנבסנט למשוב. מסך זה נוח לרכז התאמות, מחנך וכד' לבדוק שאכן כל ההתאמות הנחוצות הוזנו וקיימות.

זכאות לבגרות: כאן מוצגים נתוני "זכאי/לא זכאי" לבגרות עיונית/טכנולוגית. הנתונים הללו מגיעים ישירות ממשרד החינוך אל המשוב.

______-_____.PNG

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.