מאגר הידע

הגדרת אירועי התנהגות מחוץ לשיעור

בניגוד לאירועי משמעת בשיעור, ישנם אירועי משמעת שלא שייכים לקבוצת לימוד מסויימת ומתרחשים בהפסקות, הסעות, רישום במזכירות, סמינרים וטיולים. את האירועים הללו מזינים מכרטיס תלמיד בלשונית התנהגות מחוץ לשיעור.

שינוי שם לאירוע – ניתן לשנות שם לאירוע רק בתנאי שלא השתמשו בו. בוחרים את האירוע לשינוי מהרשימה – רושמים את השם החדש ולוחצים על שמור שינויים.

מחיקת אירוע – רק בתנאי שלא נעשה בו שימוש. בוחרים את האירוע מהרשימה ולוחצים על מחק אירוע.

אירועים גלויים - כאשר יוצרים אירועים, הרשימה תוצג למורים, לפי סדר יצירתם. ניתן לשנות את סדר הופעתם על ידי לחיצה על האירוע ושימוש בחיצים מימין.

שינוי משקל לאירוע – בוחרים אותו ברשימה ומשנים את משקלו.

אירועים מוסתרים – אירוע שנרשם עבור תלמיד אחד או יותר לא ניתן למחוק אך ניתן להסתיר מהמורים – שלא יוכלו להשתמש בו. לוחצים על תיבת הסימון מוסתר בשורת הארוע. בכדי להחזיר אירוע מוסתר לשימוש לוחצים על תיבת הסימון מוסתר בשורת הארוע ומורידים את הסימון.

בסיום כל פעולת עדכון יש ללחוץ על שמור שינויים

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.