מרכז ההדרכה - משו"ב

הגדרת אירועי התנהגות מחוץ לשיעור