מרכז ההדרכה - משו"ב

קביעת מועד אחרון להזנת ציוני מגן – ומועד חשיפה לתלמידים