מאגר הידע

עריכת מודולים תלמידים

בית ספר המפעיל משוב משפחות יכול לבחור לאילו נתונים ההורים והתלמידים יהיו חשופים. לא ניתן להפריד בין חשיפה להורים ולתלמידים, כלומר שמה שחשוף לתלמידים יהיה חשוף גם להוריהם.

בכדי שפונקציה תהיה חשופה יש לסמן אותה ב- V.

חתך הסטורית שיעורים התנהגות – פונקציה חשובה מאוד שמציגה לתלמידים ולמורים בכל שיעור את נושא השיעור ואת אירועי ההתנהגות של אותו שיעור. כך יש הצלבת מידע בין העדרות ונושא השיעור שנלמד כשהתלמיד נעדר.

ציונים תקופתיים - המלצתנו היא לא לסמן V, כי אלו הם הציונים שניתנים לתעודה ופתיחת האפשרות תציג להורים ותלמידים את הציונים בעת שהוזנו, ולעיתים קרובות ביהס רוצה לעבור ולערוך בדיקות ובקרות טרם פרסומם בתעודה.

בה"ס המעוניין להציג ציונים תקופתיים יכול לאפשר את האפשרות ולחסום את הצפייה במהלך הזנת התעודות דרך הגדרת תקופות הלימוד.

הערות מעקב – החשיפה תלוית שימוש בהערות אלה. בדרך כלל מדובר בהערות רגישות ולכן כדאי לבדוק בהנהלת בית הספר אם לחשוף אותן להורים ולתלמידים. בכל מקרה יש לשים לב שכשמורה מזין הערת מעקב הוא יכול לבחור האם לפרסם להורים או לא. אבל אם ביהס חסם מראש במסך הנוכחי (כלומר אין V) אז כפתור הערות מעקב בכלל לא יוצג במשוב תלמידים והורים והם לא יוכלו לראות שום הערה, גם אם המורה סימן חשיפה.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.