מאגר הידע

תבנית אירועי שעור

הגדרת בנק אירועי המשמעת שהמורים יכולים לסמן אותם כשהם נכנסים להזנת נתוני שעור כמו: היעדרות, איחור, מילה טובה ועוד. רצוי לעבור במעבר בין שנה לשנה על רשימת האירועים ולהתאים אותה לצרכי בית הספר.

בסיום כל עדכון בחלון זה יש ללחוץ על שמור שינויים

סימון תלמיד שנוכח בשיעור – לכל התלמידים המשובצים בקבוצות לימוד מנבסיות ברירת המחדל היא שהם נוכחים בשיעור. לכן, אין צורך ליצור אירוע משמעת "נוכחות".

אירועים מומלצים: היעדרות, איחור, הפרעה, שימוש בסלולרי, ללא ש.ב, ללא תלבושת, חיזוק חיובי, מילה טובה, נוכחות בפרטני, היעדרות מפרטני.

שימו לב לאירועים "נוכחות בפרטני והיעדרות מפרטני" – מכיוון שקבוצה פרטנית איננה מנב"סית ונוצרת בכל שיעור מחדש לאותו השיעור, אז לגביה לא קיים הכלל של ברירת מחדל נוכחות. לא ניתן לדעת אם תלמיד מוזמן לשיעור פרטני והאם הגיע או לא. לכן חשוב להגדיר שני אירועים מיוחדים לכך ולבקש מהמורים לסמן בשער הפרטנית בשני טורים אלו, לכל תלמיד שהוזמן האם נכח או לא. המידע המוזן ייוצג בתורה מרוכזת ומעובדת בכרטיס תלמיד , יומן מחנך וכד'.

 

 

הגדרת אירוע חדש – לוחצים על הוסף תבנית אירוע שעור (צד ימין למטה), רושמים את שם האירוע ולוחצים על שמור שינויים. בתי ספר שמשתמשים במודול ניקוד לאירועי משמעת צריכים בהגדרת האירוע לציין את משקלו.

 שינוי שם לאירוע – ניתן לשנות שם לאירוע רק בתנאי שלא השתמשו בו. בוחרים את האירוע לשינוי מהרשימה – רושמים את השם החדש ולוחצים על שמור שינויים.

מחיקת אירוע – רק בתנאי שלא נעשה בו שימוש. לוחצים על כפתור מחק ארוע בשורה של הארוע שאותו רוצים למחוק. אם נעשה שימוש בארוע זה כפתור המחק יהיה אפור = אי אפשר למחוק. במקרה כזה ניתן לסמן V בעמודה של מוסתר. כלומר הוא יוצג מעתה רק למי שכבר דווח לו, ולא ויצג עוד במסך הדיווח של המורים (פירוט בהמשך).

 אירוע לתצוגה בתצוגת אירועים אחרונים - ניתן לבחור מתוך רשימת האירועים של בית הספר איזה אירוע, במידה ונרשם לתלמיד, המורה יראה במסך הזנת אירועי שעור.

בכדי להגדיר יש לבחור את האירוע מתוך הרשימה וללחוץ על שמור שינויים.

השימוש בנתון זה מוצג בתמונה הבאה:

 

 אירועים גלויים - כאשר יוצרים אירועים, הרשימה תוצג למורים, לפי סדר יצירתם. ניתן לשנות את סדר הופעתם על ידי לחיצה על האירוע ושימוש בחיצים מימין.

שינוי משקל לאירוע – בוחרים אותו ברשימה ומשנים את משקלו.

 האם בשיעור כפול – גם כאן יש לסמן את האירוע מהרשימה על ידי לחיצה עליו ולסמן האם בשיעור כפול המערכת תשכפל את הסימון עבור אותו אירוע גם לשיעור השני או לא. למשל – חיסור, נסמן את האפשרות משום שתלמיד שלא הגיע לשיעור הראשון, סביר להניח שלא יגיע גם לשני. אך, באיחור בדרך כלל מאחרים לראשון ובשני לא, ולכן לא נסמן את האפשרות של אירוע כפול.

אירועים מוסתרים – אירוע שנרשם עבור תלמיד אחד או יותר לא ניתן למחוק אך ניתן להסתיר מהמורים – שלא יוכלו להשתמש בו. מסמנים את האירוע ברשימת האירועים הגלויים ולוחצים על הסתר. בכדי להחזיר אירוע מוסתר לשימוש מורידים את הסימון בעמודת מוסתר

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.