מאגר הידע

תקופות לימוד

**לפני שינוי הגדרות במסך זה רצוי להתייעץ עם אנשי התמיכה של משוב משום שלאחר שנכתבו ציונים תקופתיים באחת התקופות הראשיות לא ניתן לשנות את מבנה התקופות הראשיות (למשל, לעבור משלישים למחציות).

ניתן להגדיר תקופות שונות לשכבות שונות – למשל שכבות ז, ח לומדות לפי מחציות ושכבה ט' לפי שלישים. כל ההסברים הניתנים בהמשך מתייחסים לשכבה שנבחרה בחלק העליון של המסך.

תקופות ראשיות

שנת הלימודים מתחלקת לתקופות לימוד – מחציות/שלישים/רבעונים. תקופות אלה מוגדרות כתקופות לימוד ראשיות. בסוף כל תקופה כזו מחולקת תעודה רשמית של בית הספר.

לא משנה מה מבנה השנה חייבת להיות תקופה בשם שנתי שתאריך ההתחלה שלה הוא היום הראשון של השנה והתאריך הסיום הוא היום האחרון של שנה. שאר התקופות יתחילו לפי הסדר ובתאריכים עוקבים אחד לשני.

לדוגמא – השליש הראשון יתחיל ביום הראשון של השנה ויסתיים בתאריך חלוקת התעודות. השליש השני יתחיל יום אחרי חלוקת התעודות של השליש הראשון ויסתיים ביום חלוקת התעודות. השליש השלישי יתחיל יום אחרי סיום השליש השני ויסתיים ביום האחרון של השנה כפי שהוא מוגדר בתקופה שנתי. לא יכול להישאר "חור" בתאריכים ולא יכולה להיות חפיפה בין התאריכים של התקופות השונות מלבד השנתי.

האם שנתי – בכדי שהמערכת תדע מי התקופה שמגדירה את השנה יש לסמן אותה בעמודה האם שנתי.

האם חשוף לתלמידים – אם מוגדר בפאנל ניהול – הגדרות בית ספריות – עריכת מודול תלמידים – ציונים תקופתיים, ניתן כאן להחליט ציונים של איזו תקופה להציג. למשל – לאחר חלוקת תעודות שליש ראשון נסמן את האם חשוף לתלמידים, ואת שאר התקופות לא נחשוף בכדי לאפשר למורים להזין ציונים לתעודה ללא צפיה של ההורים והתלמידים בתהליך.

העבר לתקופה משנית – ניתן לשנות הגדרה של תקופת לימוד מראשית למשנית. המשמעות היא באפשרות של לקיחת הציון שהוזן בתקופה זו לחישוב של הציון השנתי.

הוספת תקופה – לחיצה על הוספת תקופה תוסיף שורה חדשה שבה יש לרשום את שם התקופה החדשה, לעדכן תאריכים וללחוץ על שמור שינויים.

לאחר עריכת השינויים הרצויים יש ללחוץ על שמור שינויים. אם נערכו מספר שינויים ועדיין לא נשמרו, ניתן ללחוץ על בטל שינויים ולחזור למצב בו המערכת היתה בתחילת העריכה.

תקופות משניות

תקופות אלה חופפות לתקופות הראשיות ויכולות לחפוף אחת לשניה. ניתן לצור תקופות אלה על מנת להזין ולהפיק גליונות ציונים לימי הורים לפי טווח מסויים שמתרחש במהלך המחצית. או למשל, למיפויים שכבתיים לפני מבחני מפמ"ר, לקראת בגרויות או כל צורך אחר שבו רוצים שהמורים המקצועיים יזינו הערות ו/או ציונים לפי עמודות מסויימות לצורך השוואה/תעוד.

 

האם חשוף לתלמידים – אם מוגדר בפאנל ניהול – הגדרות בית ספריות – עריכת מודול תלמידים – ציונים תקופתיים, ניתן כאן להחליט ציונים של איזו תקופה להציג. למשל – לאחר חלוקת גליונות ליום הורים מחצית א' נסמן את האם חשוף לתלמידים, ואת שאר התקופות לא נחשוף בכדי לאפשר למורים להזין ציונים לתעודה ללא צפיה של ההורים והתלמידים בתהליך.

העבר לתקופה ראשית – ניתן לשנות הגדרה של תקופת לימוד ממשנית לראשית.

הוספת תקופה – לחיצה על הוספת תקופה תוסיף שורה חדשה שבה יש לרשום את שם התקופה החדשה, לעדכן תאריכים וללחוץ על שמור שינויים.

לאחר עריכת השינויים הרצויים יש ללחוץ על שמור שינויים. אם נערכו מספר שינויים ועדיין לא נשמרו, ניתן ללחוץ על בטל שינויים ולחזור למצב בו המערכת הייתה בתחילת העריכה.

מועדי הזנת נתונים

ממתי עד מתי המורים והמחנכים יכולים להזין ציונים והערות לתקופה מסויימת. ניתן להגדיר תאריכים שונים למורים המקצועיים ולמחנכים. תאריך הסיום הוא התאריך שסוגר את המערכת להזנת ציונים של המורים.

בוחרים את התקופה מתוך הרשימה משנים את תאריך הסיום עבור המורים והמחנכים ולוחצים על שמור. ניתן לשנות גם את תאריך ההתחלה כשרוצים להגדיר ממתי ניתן יהיה להתחיל להזין ציונים לתקופה זו. אם רוצים שתאריכי ההזנה יהיו לפי תאריכי התקופה יש ללחוץ על אפס תאריכים.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.