מאגר הידע

חישוב מנות

לפי חוזר מנכ"ל יש לקחת בחשבון את אחוז ההעדרויות הלא מוצדקות בחישוב ציון התעודה.

כאן נגדיר מערכת עזר למורים בעת הזנת הציונים התקופתיים.

בוחרים את הארוע עליו יחולו חישובי המנות (חיסור/היעדרות) – אם רוצים, ניתן להגדיר קבוצות עליהן לא ניתן יהיה להפעיל בחישוב מנות כמו למשל כיתות מב"ר (**הערה – מכיוון שעל המורה להשתמש באפשרות זו באופן יזום, אין צורך ממשי בהגדרת הקבוצות הללו, אבל האפשרות הזו נועדה להבטיח שלא תהיו תלויים במורה וברצונו ותוכלו למנוע מראש חישוב מנותב קבוצות לימוד מסויימות).

בטבלת הניקוד יש לבחור אם יבוצע החישוב לפי אחוז שעות או לפי יחידות למידה שבועיות. לפי הבחירה יוגדרו הערכים בטבלה. לחיצה על התא האחרון בטבלה תפתח שורה נוספת. בסיום יש ללחוץ על שמור.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.