מאגר הידע

הרשאות ניהול ותחזוקה

**אפשרות זו קיימת רק במשתמש של מנהל בית הספר או מי שמנהל בית הספר פנה אל משוב לקבלת הרשאת מנהל בית ספר.

הרשאות אלה הן הרשאות כתיבה = שינוי נתונים במשוב – מחיקה הוספה ועדכון נתוני תלמידים, מורים, בגרויות ועוד.

יש לסמן את שם המשתמש ברשימה מימין ומשמאל לסמן את ההרשאות שרוצים להעניק לו ולשמור.

דוחות = הפקת כל הדוחות ממחולל דוחות וגם דוחות בפאנל ניהול – דוחות.

פנימיה = בנייה, עדכון ומחיקת קבוצות פנימיה.

סיסמאות = איפוס סיסמאות, שמות משתמש ותשובות אימות זהות של המורים.

הגדרות = עדכון כל האפשרויות הקיימות בלשוניות הגדרות, הגדרות בית ספריות והגדרות פדגוגיות שבפאנל ניהול (מלבד הרשאות ניהול ותחזוקה).

סטטיסטיקה = הפקת כל הסטטיסטיקות שבפאנל ניהול – סטטיסטיקה

שיבוץ ידני = בניית קבוצות לימוד בבתי ספר שאינם משבצים קבוצות לימוד במנבס (משרד החינוך/עמל).

עדכון מהמנבס = יבוא נתונים מהמנבס – מורים, תלמידים וכיתות אם וקבוצות לימוד.

שינוי ושליחת ציוני הגשה = עדכון כל מה שקשור בבגרויות – שליחת נתונים למנבסנט, שיוך שאלונים לקבוצות לימוד, עדכון תאריך אחרון להזנת ציוני הגשה.

מנהל ללא פאנל ניהול = שליטה מלאה בכל האפשרויות הקיימות במשוב מלבד בפאנל ניהול. למשל – עדכון ציונים למורים, הצדקת ומחיקת ארועי משמעת, כתיבת הודעות בלוח הבית ספרי, ניהול מסמכים בית ספריים, עדכון סיסמאות להורים ולתלמידים ועוד.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.