מאגר הידע

שיבוץ תלמידים בכיתות

באפשרות זו משתמשים כשיש הבדל בין שיבוץ התלמידים בכיתות אם בין המנבס למה שקורה בפועל, למשל כיתות חינוך אישי או בבית ספר ללא מנבס.

הוספת תלמיד – יש למלא את מירב הפרטים על התלמיד ובמיוחד מספר זהות (ללא מספר הזהות לא ניתן לרשום את התלמיד) וללחוץ על הוסף תלמיד. נשתמש באפשרות זו בבית ספר ללא מנבס וכאשר רוצים לראות נתונים של תלמיד שעזב את בית הספר מבלי לרשום אותו מחדש במנבס.

מחיקת תלמיד – ניתן לבחור את התלמיד הרצוי ברשימה הנפתחת או להקליד את שם או מספר הזהות של התלמיד וללחוץ על מחק תלמיד.

שיבוץ תלמידים – העברת תלמיד או תלמידים מכיתה לכיתה.

בכדי לראות את רשימת התלמידים בכיתה יש לבחור את הכיתה ברשימת הכיתות – בחר כיתת אם.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.