מאגר הידע

בגרויות

צפייה בחתכים ובנתונים שונים הקשורים לבגרות, חשוב מאוד להסקת מסקנות מנתוני שנים קודמות, וכן בעת חישובי ממוצעים של ציוני ההגשה בטרם שיגורים למשרד החינוך.

ראשית יש לשים לב כי ברשימה של הקבוצות > רק אלו שיש לידן חץ קטן > מכילות נתוני בגרות. לחיצה על החץ מימין לקבוצה תפתח את רשימת השאלונים (לפי מועדים) בהם נבחנו תלמידי הקבוצה.

כפתור חשב ממוצע רוחבי

יציג את מספר התלמידים בקבוצה, ממוצע הגשה = ממוצע ציוני הגשה בקבוצה במקצוע המוצג

ממוצע כללי להגשה = ממוצע לקבוצה זו של ציוני ההגשה בכל המקצועות. הממוצע הכללי מחושב על ידי המשוב והוא נתון "חזק" מאוד כי הוא מציג את הביצוע הממוצע של הקבוצה ונותן סוג של "פוטנציאל קבוצתי" שיכול לשמש להשוואה בין מורים שונים המלמדים את אותה הקבוצה.

ממוצע מבחן = ממוצע ציוני הבחינה בקבוצה במקצוע המוצג

ממוצע כללי מבחן =ממוצע לקבוצה זו של ציוני המבחן בכל המקצועות

ממוצע סופי = ממוצע ציונים סופיים בקבוצה זו במקצוע המוצג

ממוצע כללי סופי = ממוצע לקבוצה זו של ציונים סופיים בכל המקצועות

דוגמה בצילום המסך הבא:

כפתור ריכוז מבחן רוחבי

כפתור זה מציג את רשימת הציונים(הגשה, בחינה, סופי)  של כל אחד ואחד מתלמידי הקבוצה המוצגת, והקלקה על כל כותרת ממיינת את הטור. הקלקה אחת מקטן לגדול והקלקה שניה מגדול לקטן. ניתן לקבל במהירות רשימה של כל תלמידי השאלון שציונם הסופי שלילי > כדי להגישם שוב במועד הבא.

כפתור התאמות בגרות

מציג את ההתאמות לבגרות של תלמידי הקבוצה - הכוונה להתאמות שנרשמו במנבסנט והועברו באופן אקטיבי ממנבסנט  למשוב. ניתן להיעזר ברשימה להתארגנות לחלוקה לחדרי בחינת מתכונת ובגרות לפי ההתאמות

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.