מאגר הידע

התנהגות - התנהגות בשעור

פירוט כל רישומי ארועי המשמעת (חיוביים ושליליים) שנרשמו לתלמיד בטווח התאריכים איתו נכנסנו לכרטיס התלמיד.

בטבלה העליונה מוצג הסיכום של הארועים שנרשמו לפי הסוג ואם הארוע מוצדק או לא מוצדק. בטבלה התחתונה מוצגים הרישומים כפי שנרשמו. ניתן למיין את הרשימה על ידי לחיצה על הכותרת של העמודה הרצויה - למשל לפי שם מורה/קבוצת לימוד/תאריך וכו. בבתי ספר שמתשמשים במוודול ניקוד התנהגות יירשם הציון בהתנהגות בעמודה השמאלית.

כאן ניתן להצדיק את ארוע משמעת על ידי בחירת סוג ההצדקה מתוך רשימת ההצדקות של בית הספר. הצדקות "ללא הערות" ו"לא מוצדק" אינן מצדיקות ארוע אלא מגדירות את הארוע כלא מוצדק. לאחר בחירת ההצדקה ייעודכן המידע בעמודת "הוצדק ע"י". ניתן גם למחוק את הארוע מרשימת הארועים של התלמיד.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.