מאגר הידע

ציונים - צפייה בציונים תקופתיים

צפייה בציונים התקופתיים שהוזנו לקבוצת הלימוד לפי תקופת הלימוד הנבחרת.

באפשרות זו יש שתי לשוניות. 

גליון ציונים - ציון מספרי - הצגה של הציונים וההערות שהוזנו לכל התלמידי קבוצת הלימוד.

התפלגות ציונים - תצוגה גרפית של הציונים המספריים לפי העמודה הנבחרת לתצוגה. 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.