מאגר הידע

ציונים - חישוב ציון

מסך זה נועד לשמש למצבים שונים בהם תרצו לחשב ציון מתוך מסכים אחרים הנמצאים במשוב. את החישוב מייצאים לאקסל ושומרים. כל בעל תפקיד שמורשה להכנס ליומן המורה המקצועי (מנהל, רכז מקצוע, רכז פדגוגי) יוכל להכנס גם למסך הזה ולראות את החישוב שלכם. כך למשל אם תלמיד מערער על ציון, אין בעיה להכנס ולבדוק מה היו אבני הדרך בהם השתמש המורה בחישוב הציון.

דוגמאות:

  1. לחישוב ציוני הגשה לבגרות – המסך מאפשר לבחור ציונים שוטפים, תקופתיים > ולתת להם משקלים חדשים שיחשבו מהם ציון חדש. לפני ביצוע חישוב יש לבדוק שהשאלון משוייך לקבוצה ביומן מורה מקצועי > בגרות. אם אינו משוייך > החישוב לא יישמר !!!!
  2. להעתיק ציון כלשהו למקום אחר – למשל להעתיק ציון הגשה לבגרות אל מסך ציון תקופתי מחצית ב', ולהיפך..
  3. לחישוב ציון של חלק מרכיבי הציונים השוטפים לקטגוריה מסויימת – למשל אם הזנתי לציונים שוטפים גם ציוני מבחנים (הערכה רגילה) וגם ציוני עבודות (הערכה חלופית) וכעת אני רוצה רק את הממוצע של העבודות
  4. לחישוב ציון נפרד לכל הבחנים – למשל ביצעתי חמישה בחנים ואני רוצה שלחישוב הציון בתעודה ייכנס הממוצע שלהם, אוכל להשתמש במסך הזה לחישוב הממוצע של הבחנים.

להלן העקרון עליו מבוסס המסך, אם תבינו אותו תוכלו לעשות בו שפע שימושים שונים

  • מוצגים לכם על המסך כל הציונים הרלונטיים לקבוצה זו (שוטפים, תקופתיים, הגשה).
  • עליכם לסמן משקל רצוי לכל אחד מהציונים. המשקל הזה רלונטי רק לחישוב הנוכחי ולא ישפיע על המשקל הרשום במסך הזנת השוטפים. אם תסמנו משקל אפס, הציונים יוצגו על המסך בשלב הבא אבל לא ייכנסו לממוצע.
  • לוחצים על "חשב ציון" ומקבלים את הטבלה עם כל הציונים והמשקלים החדשים, את הציון החדש, וכן עמודה רכיב חופשי להוספה (נניח תלמידאות).
  • עמודת הרכיב החופשי מחושבת מיד, כלומר בכל שינוי של משקל - הציונים של כל התלמידים מחושבים מיידית, ובשינוי ציון של תלמיד - הציון המשוקלל החדש של התלמיד מחושב. 
  • מסמנים לאן להעתיק את הציון הזה. אם לדוגמה אני רוצה להעתיק את ציון מחצית ב בלבד, או את הציון החדש שחישבתי זה עתה לעמודת ציון הגשה לבגרות > אסמן משקל כלשהו על ציון מחצית ב (לא משנה איזה משקל ובתנאי שיהיה שונה מאפס) > אלחץ על חשב ציון > אלחץ על העבר ציון ל...

חשוב לציין שרק ציונים שסומנו (עם וי) יהיו אלה שיועתקו כך ששאר הציונים לא יידרסו.

לפני ביצוע חישוב לציון הגשה לבגרות  יש לבדוק שהשאלון משוייך לקבוצה ביומן מורה מקצועי > בגרות. אם אינו משוייך > החישוב לא יישמר !!!!

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.