מאגר הידע

הטפסים שלי

רשימת כל הטפסים שנוצרו על ידי. לחיצה על שלושת הקוים משמאל לשם טופס תפתח תיבת אפשרויות שדרכה נוכל לערוך את הטופס - מאפיינים, נמענים ושאלות, לראות את התשובות ומי ענה ולא ענה וגם לשכפל את הטופס.

הצג תשובות

נקבל את התשובות שכבר ניתנו לטופס ונוכל להעביר אותן להמשך ניתוח לאקסל.

 

בלחיצה על ייצוא לאקסל ייפתח קובץ אקסל עם כל התשובות שהתקבלו עבור הטופס. בשלב זה ניתן לצור גרפים ולהשתמש בכל יכולות האקסל לניתוח תוצאות הטופס

ניתן לעיין ישירות ברשימת התשובות לפני הלחיצה על יצא לאקסל

מי ענה

ייפתח חלון קופץ שיציג את שמות המשתתפים שענו על טופס

מי לא ענה 

יפתח חלון קופץ שיציג את שמות האנשים שלא ענו על הטופס.

שנה נמענים

אפשרות לבחור נמענים אחרים שיענו על הטופס

ערוך טופס 

עריכת מאפייניו, שמו והשאלות.

שכפל טופס

שכפול הטופס למשל כשרוצים לשלוח אותו לכיתות אחרות מבלי לשנות את הנמענים בטופס המקורי.

מחק טופס

מחיקת הטופס מהרשימה על כל תשובותיו.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

0 הערות

המאמר סגור להערות.