מרכז ההדרכה - משו"ב

1. הגדרת המשוב בפורטל שער בניהול בגרויות, הזמנת ושיוך שאלוני בגרות במנבסנט, והעברת הנתונים למשוב