מרכז ההדרכה - משו"ב

2. הגדרות במשוב - מנהל וניהול בגרויות