מרכז ההדרכה - משו"ב

2. מתן הרשאה לרכז בגרות, בדיקה שכל השאלונים משוייכים לקבוצות הלימוד, ובדיקה שכל התלמידים משוייכים לשאלונים