מרכז ההדרכה - משו"ב

4. הגדרת תאריך אחרון להזנת ציוני הגשה