מרכז ההדרכה - משו"ב

4. הגדרת תאריך אחרון להזנת ציוני הגשה לבגרות על ידי המורים ומועד חשיפת הציון במשוב תלמידים