מרכז ההדרכה - משו"ב

3. בדיקת רשימת התלמידים המשוייכים לשאלון בגרות בקבוצת לימוד