מרכז ההדרכה - משו"ב

3. בדיקת הרשימות על ידי המורה המגיש