מרכז ההדרכה - משו"ב

5. טיפול בתלמידים שאינם שייכים לקבוצת לימוד