מרכז ההדרכה - משו"ב

7. הזנת הציונים על ידי המורים המקצועיים