מרכז ההדרכה - משו"ב

דוח שיבוץ לחדרי בחינה וכיצד המידע מגיע לתלמידים