מרכז ההדרכה - משו"ב

אוסף הנחיות מקבוצת ווטסאפ – שאלות ותשובות 8/8/2018-14/8/2018