מרכז ההדרכה - משו"ב

ניוזלטר מספר 2 - אוקטובר 2018 - נושאים מרכזיים בשימוש במשוב