מרכז ההדרכה - משו"ב

כניסת בית ספר חדש למשוב – בית ספר של משרד החינוך