מרכז ההדרכה - משו"ב

בתי ספר משרד החינוך - ללא מנבס וללא שחף