מרכז ההדרכה - משו"ב

בתי ספר של משרד העבודה – שיש בהם מערכת שעות שחף