מרכז ההדרכה - משו"ב

בתי ספר של משרד העבודה – ללא מערכת שעות שחף