מרכז ההדרכה - משו"ב

בתי ספר מנבס משרד החינוך - ללא מערכת שעות שחף