מרכז ההדרכה - משו"ב

בתי ספר מנבס משרד החינוך - שיש בהם מערכת שעות שחף