מרכז ההדרכה - משו"ב

היערכות לימי הורים, ישיבות פדגוגיות והפקת תעודות