יומן רכז המקצוע

ליומן זה יכולים להכנס בעלי הרשאת ניהול כמו למשל רכז פדגוגי ("מנהל ללא פאנל ניהול") וכן בעלי הרשאת רכז מקצוע, כלומר תפקיד שבהרשאה שלו שוייך לו "מקצוע". חשוב לציין כי אם משייכים בהרשאה "קבוצות לימוד" מתבטלת הגישה ליומן!! מטרת יומן רכז המקצוע היא - הצגת כל הנתונים על מקצוע מסויים במבט בית ספרי, כלומר בחתך אורך.