כרטיס תלמיד

ריכוז עריכה ועדכון נתוני התלמיד כפי נרשמו ביומנים השונים על ידי המורים. הכניסה ליומן מותנת ברשאות של המורה. מחנך ומעלה (רכז שכבה, מנהל, מנהל ללא פאנל ניהול) - יכול לערוך את הנתונים. מורה מקצועי - יכול לראות ולערוך רק את הנתונים שהוא עדכן. מורה ואיש צוות שאין לו קשר - מלמד או חסר הרשאות לתלמיד, לא יכול להכנס לכרטיס התלמיד. בכניסה ליומן ניתן לבחור אם להכנס לכרטיס התלמיד לפי קבוצת לימוד (נראה את הנתונים הרלוונטים של התלמיד באותה הקבוצה) או לפי כיתת אם. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי וללחוץ על "עבור לכרטיס תלמיד"