טפסים מקוונים

עונה על הצורך של כל משתמש לאסוף מידע מסוגים שונים מתלמידים, הורים ומורים, ולקבלו מעובד בטבלת אקסל. היתרונות של הפצת טפסים מקוונים במשוב הם רבים – ניתן לשתף אנשי צוות בקבצי התוצאות, כל המידע שנאסף נשמר מוגן במשוב ולא מפוזר במחשבים של המשתמשים, הפצת השאלונים נעשית מתיבת הדואר של המשוב עם תזכורות לכל משתמש שטרם השיב, וכמובן קלות תפעול. דוגמאות לשימוש בטפסים- לניהול רשימות למועדי ב, איסוף מידע לקראת טיולים ואירועים בית ספריים, איסוף מידע מכלל ההורים על נכונות להתנדב ולסייע בהרצאות אורח ופעילויות אחרות, ואפילו יש המשתמשים במנגנון החדש להוראה – מענה לשאלות...