דואר ומסרונים

דואר אלקטרוני פנימי במשוב. ההודעות נשלחות ומתקבלות במשוב, אלא אם שולח ההודעה הגדיר אחרת.