פרופיל אישי

עדכון נתונים אישיים כגון: מערכת שעות, פרטים אישיים, שם משתמש, סיסמא, שאלות אימות ועוד.