כרטיס מורה

אפשרות זו פתוחה רק למי שמוגדר כמנהל בית הספר (מי שאת שמו רואים במחולל תעודות בסעיף מנהל). כאן מרוכזים כל הנתונים של כל אחד מהמורים - הזנות שעורים, ממוצעי ציונים שוטפים ותקופתיים, אפשרות לכתוב הערות לתיק אישי, תעוד פעולות ועוד.