שאלות נפוצות

כללי

עיין בכל 11 המאמרים

ממשק מורים וסגל ביה"ס

ממשק תלמידים והורים

אפליקציית תלמידים והורים

מדריכים

יומן רכז המקצוע

עיין בכל 8 המאמרים

תפריט ראשי מימין

פאנל ניהול - הגדרות

פאנל ניהול - תעודות

פאנל ניהול - סטטיסטיקה

עיין בכל 9 המאמרים

פאנל ניהול – הגדרות פדגוגיות

עיין בכל 12 המאמרים

פאנל ניהול - הגדרות בית ספריות

יומן המחנך

עיין בכל 22 המאמרים